חסרה תכונה course_grid_id.
לצפייה בקורס

קורס שיווק לאינסטגרם

לפי עידן אריאל
קורסים לעסקים

סך כל הסטודנטים 4
סך כל השיעורים 10
סך כל השאלונים 0