יתרת כסף הום בדק שברשותך:

הצבירה מחושבת לפי כסף הום בדק, ניתן להמיר לכסף רגיל לפי חישוב של 50% מהסכום.