מפגשי וורקשופ

מארז של 5 מפגשי שאלות תשובות
בנושאים הבאים:
✔ מבוא לפרויקט שיפוץ
✔ אינסטלציה
✔ איטום
✔ ריצוף
✔ צבע
אורך כל מפגש שעתיים
השאלות הגיעו מאנשי מקצוע מהשטח.

1,397