קורס בדק בית

קורס הכשרת בודקי בתים

אם אתה מהנדס/הנדסאי בניין
ואתה רוצה להתפרנס מבדיקת בתים
הקורס הזה בשבילך!

2,800