אם אני בעל דיפלומה
ואין לי שנתיים וותק…
אני לא יכול לעשות את הקורס?