ראיונות שלנו בתקשורת

ריאיון על החתונה שלנו
אברי גלעד

ריאיון על החברות שלנו
פאולה וליאון