למי שמבין שבמדינה שלנו אי אפשר להסתמך על מקור הכנסה אחד.