תקנון תנאי הצטרפות: תוכנית שותפים / Affiliate Program   

תנאים אלה יחולו ביחסים בינך לבין חברת ‘הום בדק’, מפעילת בית הספר לבניה מעשית, האתר  www.vip.home-bedek.co.il
בהנחה ש‘הום בדק’ תחליט לקבל את הצעתך לעבוד בשיתוף פעולה איתך.
אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, אל תסמן אישור התקנון בטופס ההרשמה, והצעתך לא תשלח ל- www.vip.home-bedek.co.il
בתנאים אלה אתה נקרא “המציע”. למרות שהתנאים נוקטים לשון זכר, הם עושים כן מטעמי נוחות בלבד והם מכוונים, כמובן, גם לנשים ולתאגידים.

מטרת ההצעה: מטרת ההצעה הינה שיווק קורסים וסדנאות של ‘בית הספר לבניה מעשית’.

התמורה:
ממוצר עד סכום של 399 תתקבל עמלה של 30 ₪ מכל מכירה. (שווי 60 ₪ בכסף הום בדק)
ממוצר עד סכום של 650 תתקבל עמלה של 40 ₪ מכל מכירה. (שווי 80 ₪ בכסף הום בדק)
ממוצר עד סכום של 800 תתקבל עמלה של 50 ₪ מכל מכירה. (שווי 100 ₪ בכסף הום בדק)
ממוצר עד סכום של 1500 תתקבל עמלה של 100 ₪ מכל מכירה. (שווי 200 ₪ בכסף הום בדק)
ממוצר עד סכום של 7000 תתקבל עמלה של 300 ₪ מכל מכירה. (שווי 600 ₪ בכסף הום בדק)

הצבירה מחושבת לפי כסף הום בדק, ניתן להמיר לכסף רגיל לפי חישוב של 50% מהסכום.

כסף הום בדק: כסף למימוש רכישת מוצרים מבית הספר לבניה מעשית.

פרטים כלליים:
הסכמה לעבוד איתנו הופכת אותך למשווק שותפים של מוצרי ‘בית הספר לבניה מעשית’.
כל הפרטים בתוכנית עלולים להשתנות בהתאם להחלטת החברה , ולא יחול כמובן על עמלות עבר אלא רק על עמלות שיצטברו מרגע השינוי.
הקידום של המוצרים למיניהם תמיד יעמוד בערכי המותג , שזה קודם כל אמינות, אנחנו רוצים שתהיו שגרירים שלנו!!!
אנחנו מאפשרים אך ורק לבוגרים שלנו להשתתף בתוכנית השותפים מכיוון שאתם יודעים מה ערך שאנחנו נותנים וחשוב לנו שתתנו המלצה אמיתית מתוך החוויה האישית שלכם.

תנאים בסיסיים:
》הינך חייב להיות מעל גיל 18 בכדי להשתתף בתוכנית השותפים שלנו  (Affiliate Program).
》האפילייט מקבל לינק יחודי עבור עדכון מלא במצב הסגירות שלו.
》התשלום לכל סגירה, מבוצע 14-30 יום לאחריה ( לרוב זה מיד לאחר 14 יום, עם תום תקופת ימי ההתנסות של הלקוח ).
》התשלום לכל סגירה מבוצע רק במידה ולא היו ביטולים לעסקה. במידה ומכל סיבה יהיה ביטול לעסקה אחרי תשלום העמלה, העמלה תקוזז מהעמלות שטרם שולמו.
》התשלום למשווק יחושב ממחיר המוצר לא כולל מע”מ, התשלום יבוצע עבור חשבונית קבלה/מס קבלה.
》אין שום תשלום חודשי שהמשווק צריך לשלם וכמובן אין לו שום קשר עסקי או אחוזים בחברה מלבד השיווק שלה וקבלת אחוזים לפי סגירות.
* תשלום המינימום הוא 100 ש”ח לכסף רגיל או כסף הום בדק במימוש מיידי.
* לא תינתן עמלה על רכישה עצמית.

בסיס הפעילות:
1. המציע מצהיר ומאשר כי בדרכי השיווק שלו לא נמצאים חומרים / תכנים אסורים עפ”י חוק.
2. המציע אינו רשאי להוסיף או לשנות מיתרונות ויכולות המוצרים שמספקת ‘הום בדק’ כמופיע באתר vip.home-bedek.co.il ובתקנון האתר.
3. עם קבלת הצעתו תיתן ‘הום בדק’ למציע לינק אישי של אפיליציה, לקישור מכירת המוצרים שלה. דרכו בלבד תוכל ‘הום בדק’ לעקוב אחר המכירות ולבצע תשלום על פיהם.
לכן שאתם מעבירים לחבר או חברה חשוב שתגידו להם שירכשו מהקישור הספציפי ששלחתם לו/לה.
4. המציע יהיה זכאי לקבל עמלות לפי המדרגות שרשומות בסעיף התמורה מסכום הרכישה לפני מע”מ.
5. שום דבר האמור בתנאים אלה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים או יחסי עובד ומעביד, נציגות, שליחות או סוכנות.
6. הצדדים רשאים לבטל הסכם זה בהודעה מוקדמת של שבעה ימים בכתב ומראש לצד השני.
7. סיום ההסכם מכל סיבה שהיא אינו פוגע בזכות המציע לקבל מהום בדק עמלות על פי הסכם זה בגין עסקאות שהושלמו טרם ביטולו של ההסכם.
8. הסכם זה מכיל את כל המוסכם בין הצדדים, והוא בא במקום כל הבטחה, מצג, התחייבות או מו”מ שקדמו לו.