זה שאתה כאן מעיד כמה חשוב לך
לשמור על מסגרת התקציב

זה שאתה כאן מעיד
כמה חשוב לך

לשמור על מסגרת התקציב

מלא את הפרטים
ומיד תעבור לתשלום

הדף מנוסח בלשון זכר אך מכוון (באהבה)
לכל המינים והמגדרים.

© כל הזכויות שמורות להום בדק 2024